مرکز تصویر برداری پزشکی رادیولوژی و سونوگرافی تسنیم

دکتر علی اصغر آقاجانی احمدی ، بورد تخصصی رادیولوژی دکتر سعید خسروی ، فلوشیپ اینترونشن سونوگرافی پیشرفته جنین ،NT و آنومالی کالرداپلر اطفال فتال اکو قم ، میدان صدوق ، ابتدای خیابان عطاران ، ساختمان تسنی ، زیرزمین کانال تلگرامی: @tasnim_mic Email:Tasnim.mic@gmail.com ۰۲۵-۳۲۹۴۰۲۱۶-۳۲۹۱۹۹۱۹ ۰۹۱۰۰۷۹۹۶۹۹


تعداد بازدید : 1943   
کلمات کلیدی :